Smart Service Company

Onze missie

Personen in staat stellen waardevolle data te organiseren. Voor jezelf of juist om te delen met anderen die je vertrouwt.

De meeste mensen leiden een vluchtig en druk bestaan.

Social media kanalen ontploffen waarbij elke creator zijn ‘super-interessante-leven’ deelt met honderden vrienden.

Maar wat zijn de echt die dingen die er toe doen, die belangrijk zijn voor jezelf of voor je directe naasten?
Waar regelen we dat? Wat is nu veilig en toch makkelijk?

Dingen regelen voor jezelf of juist te delen met je directe naasten, mensen die je vertrouwt en waar je echt iets mee hebt.

Onze geschiedenis

Van waardevolle bezittingen digitaliseren, naar het eerlijk verdelen ervan. Uiteindelijk gaat het om jouw data die je op specifieke momenten in je leven wilt delen met mensen die je vertrouwt

  • Maart 2012

    Oprichting 1place.me een app om jouw waardevolle bezittingen te digitaliseren en relevante informatie te delen en te ontvangen.

  • Januari 2015

    Oprichting Eerlijkverdelen.nl – een online service om het verdelen van bezittingen uit een erfenis makkelijk en eerlijk te maken. Daarbij substantieel tijd en geld besparen.

  • Juli 2019

    Oprichting Smart Service company – alle ervaringen over consumentenbehoeften, online gedrag, gebruiksgemak en data privacy terugvertaald naar een een ecosysteem om waardevolle data in te zetten om veranderingen ‘life-events’ makkelijker te maken.

Waar we in geloven..


Baas van eigen data - Jij bepaalt wat je deelt, met wie, onder voorwaarden

Makkelijker – Dingen die lastig zijn, kunnen eenvoudiger

‘Power to the people’ - Consumenten staan zelf meer aan het stuur.

Zelfredzaam - Zelf doen wat je zelf kan, een goede expert wanneer nodig

Samen - de kracht van 'cirkels' van mensen om je heen

Een kopje koffie?

Smart Service Company is een transparante, innovatieve organisatie die gericht is om met relevante online services het leven van mensen leuke en makkelijker te helpen.

Een aantal diensten ontwikkelen we zelf maar staan graag open om het ecosysteem te verrijken door de samenwerking met andere partijen.

Voor een kennismaking maken we graag een afspraak.
Contact